FERRIET magneten: Aanwijzingen voor een veilig gebruik

Waarschuwingen en tips voor het veilige gebruik van neodymium magneten: zie Neodymium magneten

Gevaar

Inslikken
Inslikken
Kinderen kunnen kleine magneten inslikken.
Indien meerdere magneten worden ingeslikt, kunnen deze in de darm blijven vastzitten en levensgevaarlijke complicaties veroorzaken.
Magneten zijn geen speelgoed! Zorg ervoor dat de magneten niet in de handen van kinderen terechtkomen.
Waarschuwing

Kneuzingen
Kneuzingen
Grote magneten beschikken over een zeer sterke aantrekkingskracht.
Bij onvoorzichtig hanteren kunt u uw vingers of huid tussen twee magneten klemmen. Dat kan tot kneuzingen en bloeduitstortingen op de desbetreffende plekken leiden.
Draag bij het hanteren van grotere magneten dikke beschermende handschoenen.
Waarschuwing

Pacemakers
Pacemakers
Magneten kunnen de werking van pacemakers en geïmplanteerde defibrillatoren beïnvloeden.
 • Een pacemaker kan in de teststand worden geschakeld en een gevoel van onwelzijn veroorzaken.
 • Een defibrillator werkt eventueel niet meer.
 • Houd als drager van dit soort apparaten voldoende afstand van magneten.
 • Waarschuw dragers van zulke apparaten dat ze niet in de buurt van magneten mogen komen.
Waarschuwing

Zware voorwerpen
Zware voorwerpen
Te grote of plotselinge belastingen, materiaalmoeheid en/of materiaalfouten kunnen ertoe leiden dat een magneet of magneethaak van zijn ondergrond loskomt.
Omlaagvallende voorwerpen kunnen tot zware verwondingen leiden.
 • De aangegeven houdkracht wordt uitsluitend onder ideale voorwaarden bereikt. Neem een hoge veiligheidsfactor in uw berekeningen.
 • Gebruik magneten niet op plekken waar bij falen van het materiaal personen schade kunnen lijden.
Voorzichtig

Magnetisch veld
Magnetisch veld
Magneten wekken een verreikend, sterk magneetveld op. Ze kunnen onder andere televisies en laptops, harde schijven van computers, creditcards en EC-pasjes, digitale opslagmedia, mechanische horloges, hoortoestellen en luidsprekers beschadigen.
 • Houd magneten uit de buurt van alle apparaten en voorwerpen die door sterke magneetvelden kunnen worden beschadigd.
 • Let op onze tabel met aanbevolen afstanden.
Voorzichtig

Nikkelallergie
Nikkelallergie
De meeste van onze magneten bevatten nikkel, ook diegene zonder nikkel-coating.
 • Bepaalde mensen reageren allergisch op contact met nikkel.
 • Bij voortdurend contact met voorwerpen, die nikkel bevatten, kunnen zich nikkelallergieën ontwikkelen.
 • Vermijdt u langdurig huidcontact met magneten.
 • Vermijd het gebruik van magneten als u al een nikkelallergie heeft.
Voorzichtig

Luchtpost
Luchtpost
Magneetvelden van niet correct verpakte magneten kunnen de navigatieapparatuur van vliegtuigen beïnvloeden.
In het ergste geval kan dit tot een ongeval leiden.
 • Verstuur magneten uitsluitend in verpakkingen met voldoende magnetische afscherming per luchtpost.
 • Neem de desbetreffende voorschriften in acht.
Voorzichtig

Verzending per post
Verzending per post
Magneetvelden van niet correct verpakte magneten kunnen storingen aan sorteerapparatuur veroorzaken en gevoelige goederen in andere pakketten beschadigen.
 • Neem onze tips voor het verzenden in acht.
 • Gebruik een ruim bemeten doos en plaats de magneten met behulp van vulmateriaal in het midden van het pakket.
 • Rangschik de magneten zodanig in het pakket dat de magneetvelden elkaar opheffen.
 • Gebruik indien nodig ijzeren platen om het magneetveld af te schermen.
 • Voor het verzenden per luchtpost gelden strengere regels: Neem de waarschuwing 'Luchtpost' in acht.
Let op

Demagnetisering door neodymium magneten
Demagnetisering door neodymium magneten
Ferriet magneten kunnen door sterkere neodymium magneten omgemagnetiseerd of gedemagnetiseerd worden.
Bergt u ferriet magneten minstens 5 cm van neodymium magneten verwijderd op en mengt u de beide magneetsoorten niet met elkaar.
Let op

Temperatuurbestendigheid
Temperatuurbestendigheid
Ferriet magneten kunnen bij temperaturen van -40 °C tot 250 °C worden gebruikt.
Bij lagere en hogere temperaturen verliezen ze blijvend een deel van hun houdkracht.
Gebruikt u ferriet magneten niet op plaatsen waar ze aan temperaturen beneden -40 °C of boven 250 °C zijn blootgesteld.
Let op

Mechanische bewerking
Mechanische bewerking
Ferriet magneten zijn bros.
Bij het met ongeschikt gereedschap boren in of verzagen van een magneet kan de magneet breken.
Ziet u van het mechanische bewerken van magneten af, indien u niet over de benodigde machines en ervaring beschikt.
Let op

Uitwerking op mensen
Uitwerking op mensen
Magneetvelden van permanente magneten hebben naar de huidige stand van kennis geen meetbare positieve of negatieve uitwerking op de mens. Een bedreiging van de gezondheid door het magneetveld van een permanente magneet is onwaarschijnlijk, maar kan niet volledig worden uitgesloten.
 • Vermijd voor uw eigen zekerheid een langdurig contact met de magneten.
 • Berg grote magneten minstens een meter van uw lichaam verwijderd op.