• Meer dan 250 000 bestellingen per jaar

Welke magneten zijn geschikt om ijzeren voorwerpen in te zamelen?

Metalen voorwerpen inzamelen

U wilt spijkers, naalden of andere gevaarlijke metalen voorwerpen van de vloer oprapen, opdat geen mensen of dieren zich hieraan verwonden.
Dan ligt het voor de hand, een bezem van sterke magneten te voorzien en hiermee de vloer of grond af te zoeken. Wij raden hiervoor platte blokmagneten of sterke schijfmagneten aan:
Wie geen tijd heeft om een bezem van magneten te voorzien kan op een eenvoudigere methode teruggrijpen. Daarvoor wordt een sterke magneet in een stevige plastic zak gestoken en daarmee bijvoorbeeld spijkers of schroeven ingezameld. Na het inzamelen wordt de plastic zak gewoon omgekeerd en de magneet verwijderd. Deze handige methode is nog iets uitvoeriger in de toepassing "Spijkerverzamelaar" beschreven.
In onze online shop vindt u ook verschillende magnetische opraaphulpen en een iets grotere magneetinzamelaar:

Kleine ijzerdeeltjes inzamelen

Zand met ijzerdeeltjes
Magneet met ijzervijlsel
Veel industriële bedrijven willen graag verhinderen dat ijzerdeeltjes uit de productiestraat in hun producten belanden. Er bestaan gespecialiseerde bedrijven, die magneetsystemen voor het uitsorteren van ijzerdeeltjes aanbieden. Wij bieden zulke producten helaas niet aan.
U kunt echter het volgende proberen: Bevestigt u een aantal blokmagneten, bijv. Q-15-15-08-N (voor kleine installaties) of zelfs Q-40-20-10-N (voor grotere installaties), naast elkaar op een plaat en brengt u deze plaat in de onmiddelijke omgeving van de installatie aan. Dit zijn weliswaar zeer sterke magneten, die het systeem negatief kunnen beïnvloeden (inductie resp. wervelstromen). Wij vragen u daarom, allereerst een paar tests uit te voeren.
Wie daarentegen in zijn vrije tijd ijzerdeeltjes wil inzamelen, die vindt in dit klantenproject een goede handleiding en een fascinerende video: IJzerpoeder aan het strand inzamelen.
Overigens: Hoe u ijzervijlsel weer van magneten kunt verwijderen laat dit project zien.