• Meer dan 240 000 bestellingen per jaar
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Vragen en antwoorden betreffende de kwaliteit van ferriet magneten

De aanduidingen Y35, Y30BH, Y26H en HF 24/23 zijn maten voor de kwaliteit van de gebruikte ferriet magneten. Uit deze aanduiding kunt u de volgende punten aflezen:
  1. Tot welke maximale gebruikstemperatuur u de magneet kunt gebruiken.
  2. Hoe veel „magnetische energie“ per volume in dit magneetmateriaal ligt opgeslagen.

Inhoudsopgave

Mogelijke standaards voor fysische eigenschappen

Er bestaan verschillende normen voor de fysische eigenschappen van ferriet magneten.
  • Chinese norm SJ285-77
  • US industrienorm (US Ind. Standard)
  • Internationaal Electronisch Comité DIN IEC404-8-1
De normen onderscheiden zich vooral door de verschillend gedefineerde bandbreedtes voor de waarden.
Magneten met verschillende normen kunnen daarom niet exact worden vergeleken. De door ons aangeboden magneten komen overeen met de norm Y35 naar SJ-285-77. Deze komt nog het meeste overeen met C5 naar de US industrienorm of HF26/18 naar DIN IEC 404-8-1.
De DIN IEC norm is in Europa zeer verbreid. Het kengetal is opgebouwd uit een vereenvoudiging van de benedengrens van het energieproduct in kJ/m³ en de coërcitieve veldsterkte iHc in kA/m.
Bijv. HF24/16: (BxH)max = 24.0 - 25.5 kJ/m³ / iHc = 160 - 180 kA/m
Wanneer we in het dagelijks taalgebruik over de „sterkte“ van een magneet spreken, dan bedoelen we daar meestal ofwel de sterkte van de aantrekkingskrachtd op een ferromagnetisch of magnetisch hechtondergrond. Normaal gesproken bestaat deze hechtondergrond uit ijzer, industrie- of bouwstaal of uit een andere magneet.
Voor de 'sterkte' is niet alleen het gebruikte magnetische materiaal doorslaggevend; net zo belangrijk zijn ook de volgende factoren:
  • volume van de magneet
  • vorm van de magneet
  • proporties van de magneet (bijv. de verhouding van diameter tot hoogte bij een schijfmagneet)
  • combinatie met andere materialen, dus bijv. of de magneet op een stuk metaal of in een metalen pot gemonteerd wordt of „vrijstaand“ is.

Wat betekent de specificatie Y35?

De aanduiding Y35 is een maat voor de kwaliteit van het bij ferriet magneten gebruikte magneetmateriaal naar de chinese norm SJ285-77. Dit is de gebruikelijke norm in China en wordt ook bij ons gebruikt. De exacte fysische waarden vindt u in de tabel Fysische magneetwaarden.
Het merendeel van de ferriet magneten in ons productassortiment zijn van de kwaliteit Y35:

Hoe is de kwaliteitsspecificatie naar de Chinese norm SJ285-77 opgebouwd?

De letter Y

Alle kwaliteiten aan ferriet magneten beginnen bij deze norm met de letter Y. De Y staat hierbij voor het materiaal ferriet, afgeleid van de beginletter van het Chinese teken voor ferriet.

Het getal

Het getal (bijv. 35, 30, 26) staat voor het maximale energieproduct van de magneet MGOe (Mega-Gauß-Oersted). De MGOe is een indicator van de sterkte van de magneet. Hij laat zien, hoeveel energie de magneet kan opslaan. Hierbij geldt: Hoe hoger het getal, des te sterker de magneet. Het grootst mogelijke maximale energieproduct bij een ferriet magneet bedraagt 43, het kleinste energieproduct bedraagt 8. In onze online shop bieden wij ferriet magneten met een maximaal energieproduct van 26, 30 en 35 aan.
De indeling in deze getallen berust op de magnetische eigenschappen van de magneet en is geen indicatie van hun kwaliteit. In de tabel met de fysische magneetwaardes kunt u naslaan, hoe dit kengetal met de fysische waardes van een magneet samenhangt.

De letters

De lettercombinatie aan het einde van de kwaliteitsaanduiding vertegenwoordigt een speciale eigenschap van de ferriet magneet. De H staat bijvoorbeeld voor "high coercitivity" (Hc), in het Nederlands hoge coërcitieve veldsterkte. Dit wijst erop, dat de magneet zijn magneetveld minder snel verliest. In vergelijking met de kwaliteiten zonder de lettter H, is een externe inspanning nodig, om hem te demagnetiseren. De letter B, bijvoorbeeld voor de kwaliteit Y35BH, staat op zijn beurt weer voor "Br", hetgeen een hoge remanentie betekent.