• Meer dan 46 miljoen magneten op voorraad
Het product werd aan uw winkelwagen toegevoegd.
Naar de winkelwagen

Serie van proefjes

Verbluffende en leerrijke experimenten voor scholieren
Auteur: Florent Coulon, Besancon, Frankrijk, [email protected]
Online sinds: 10.03.2009, Aantal bezoeken: 505844
0
Meneer Coulon is leerkracht aan het Gymnasium E. Belin in Vesoul. Hij doet regelmatig magneetproeven met zijn leerlingen. Een paar hiervan heeft hij op video vastgelegd. De eerste twee videos tonen vooral de grote houdkracht van onze reusachtige schijfmagneet 45x30 mm.
In de videos 3 en 4 heeft meneer Coulon met twee grote koperen schijven en supermagneten (schijfmagneet en blokmagneet Q-40-20-10-N) geëxperimenteerd; hier ziet men o.a. de induktiewet van Faraday.
Veel plezier bij het kijken en nabootsen - maar hierbij altijd dikke handschoenen dragen, zoals meneer Coulon dat keurig doet!
De natuurkundige verklaring voor deze verbazingwekkende afremmende werking is de wet van Faraday:
Het laten vallen van de magneet veroorzaakt een tijdelijke B-veldstroomverandering in de geleiderplaat (in dit geval uit koper). Daardoor worden in de geleider cirkelstromen (wervelstromen, in de afbeelding met groen aangegeven), geïnduceerd.
De geïnduceerde stromen veroorzaken op hun beurt een magneetveld, dat t.o.v. het veld van de vallende magneet in tegengestelde richting werkt (Wet van Lenz ) en deze daarom afremt.
Hetzelfde effekt kan ook in de vierde video worden beschouwd:
De in de koperen schijven geïnduceerde wervelstromen dempen de bewegingssnelheid van de magneet, die men tussen de beide door laten vallen.
Opmerking van het supermagnete-team:
Verdere experimenten met betrekking tot het thema inductie vindt u hier.

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.
Zonder uitdrukkelijke toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden gebruikt.